Wat doen bij een ongeval?

  • Post category:Info

Er is een ongeval gebeurd, wat moet je nu doen? Het gaat hier niet om een crash van je toestel die kosten zijn voor jou, maar wel om fysieke of materiële schade aan iemand anders.

1. Zorg eerst voor gewonden.

Als er gewonden zijn help die dan eerst, dat is altijd de prioriteit. Haal andere aanwezigen erbij om eventueel te helpen.

Naargelang de situatie kan je de volgende informatie gebruiken:

  • Noodnummer Ambulance en Brandweer: 112
  • Dokter van wacht Lubbeek: 1733
  • Politie: 101
  • Politie gemeente lubbeek: 016 63.43.63
  • Ons adres: Vliegterrein op de Aarschotsebaan gelegen tussen de grootblokstraat en rodebemdstraat in Lubbeek
De ziekenhuizen in Tienen (Heilig hart, Kliniekstraat 45) en Leuven (Gasthuisberg, herestraat 49) zijn ongeveer evenver vanop het terrein.

2. Contacteer iemand van het bestuur.

Het is goed dat het bestuur op de hoogte is als er iets gebeurd. Je vind hun gegevens in de koker. Je kan dan ook even samen overleggen wat er best moet gebeuren.

3. Vul samen het VML ongevalaangifteformulier in.

Via de VML ben je bijkomend verzekerd voor uw hobby activiteiten op de club. Op de website van de VML vind je het ongeval aangifteformulier: https://www.flytovml.be/files/downloads/ongevalaangifte-nieuw.pdf

In de koker aan de tafel zullen er ook steeds afgeprinte papieren aanwezig zijn. 

De volgende gegevens heb je o.a. hiervoor nodig:

  • Clubnummer: 85
  • Clubnaam: The Flying Moths v.z.w
  • Gegevens van uw (persoon die ongeval veroorzaakte) familiale verzekering
Beschrijf zo goed mogelijk de geleden schade en maak zeker veel foto’s met je smartphone.
 
Zorg er steeds voor dat iedereen betrokken de gegevens van elkaar heeft (naam, adres, telefoon, email) voor het geval er later vragen zijn of indien het niet mogelijk is de documenten volledig in te vullen door gebrek aan juiste gegevens.
 

Eens alles ingevuld en ondertekend, maak dan een foto ervan met uw GSM en bezorg het aan alle betrokkenen.

4. Verwittig uw familiale verzekeringsagent.

Uw familiale verzekering zal mogelijks ook tussenbeide moeten komen. Stel hen zo snel mogelijk op de hoogte en vraag wat u moet doen.